Archiwum

Archive for the ‘Programy’ Category

Send yours music by AirPlay to music stereo system

1 lipca 2018 Dodaj komentarz

We can transfer music from iPad to stereo music system by AirPlay. We need an only android phone and AirPlay software downloaded from Google Play. Below is showed a diagram that presents this technology. Android phone is connected by headphone connector to the stereo music system. Music from iPad to the Android phone and next to stereo music system is flowed by a WiFi connection. AirPlay Apple is fantastic technology by their you can send your favorite music to music stereo system.

Kalkulator IP v4 dla telefonu NOKIA N8 z Symbian^3

19 października 2011 15 Komentarzy

Program na smartfon Nokia N8 do obliczania adresów sieciowych IP v4.

Program do pobrania jest pod linkiem:

http://sp9mco.eu.interia.pl/IPv4kalkulator.sis

Ekran kalkutaora jest pod linkiem:

http://sp9mco.eu.interia.pl/IPv4Kalkulator.jpg

Obsługa kalkulatora:

1. podać dowolny oktet adresu z zakresu interesującej nas sieci

2. wybrać maskę

3. nacisnąć klawisz oblicz

Kategorie:Programy Tagi:

APRS dla NOKIA N8 Mobile GMaps

15 października 2011 27 Komentarzy

Dla telefonów NOKIA N8 i innych obsługujących JAVA, działa program mgmaps w wersji 1.28.06 z obsługą APRS.

Aplikacja .jar pozwala na korzystanie z serwera APRSIS.

Ustawienia programu są następujące:

settigns
———-

Screen

Browsing

GPS

Markers

Proxy

Advanced

Tracking

———–

Wybieramy Tracking:

Enable tracking
Yes
Tracker:
APRSIS
Interval/SmartBeacon
Interval
TX Interval if not SmartBeacon(sec);
300
….
reszta domyślnie

APRSIS
——

Calsign:
znak krótkofalarski-cyfra
Password:
12345  – indywidualny Validation number dla UI-view
APRS symbol in /-table:
$  – czyli telefon lub inny
server:port
poland.aprs2.net:14580
APRS comment:
N8 phone soft. mgmaps v 1.28.06 – dowolny komentarz
Filter:
m/100  – czyli w promieniu 100km od aktualnej pozycji

GPS Settings:
GPS device:
Internal (JSR)
Auto-Sync:
Marker
Refresh (sec):
10
Zo0m Level (0-17):
2

Map Browsing Settings:
Auto-Start:
Yes
Remember Posision:
Yes
Map Panning Mode:
Basic

Map Types Rotated:
odznaczyć wszystkie mapy – można wybrać mapy Yahoo są darmowe i nie trzeba mieć konta aby z nich korzystać

Po zapisaniu ustawień uruchomić program ponownie. Należy pamiętać, że program musi mieć połączenie internetowe przez WiFi lub GPRS.
Przy tych ustawienaich gdy nie ściąga się do map to ruch internetowy jest bardzo mały ok 150-200 kB/godzinę.

Menu programu.
Nacisnąć w lewym dolny rogu ekranu. Pojawi się Menu i wybrać:

1.Services

Time since last transmit:
np 2:15 – czas od ostaniej transmisji danych

Is connected?
yes   – połączony do serwera APRS

# received stations:
liczba np. 3  – liczba odebranych stacji z serwera APRS

Wyjście z programu to wybór z Menu Exit

Uwaga!

Włączyć połączenie internetowe przed uruchomieniem programu.

Gdy uruchomimy program bez połączenia internetowego zaprogramowane opcje zostaną skasowane do domyślnych i proces programowania musimy powtórzyć.

Kategorie:Programy Tagi: , ,

Source program Back-to-back

8 października 2011 8 Komentarzy

Program written for the phone N8 Nokia in the QT environment for  Symbian^3.

import QtQuick 1.0
import com.nokia.symbian 1.0

Window {
id: window

StatusBar {
id: statusBar
anchors.top: window.top
}

PageStack {
id: pageStack
x: 0
y: 0
width: 360
height: 640
visible: true
smooth: false
z: 8
anchors.rightMargin: 0
anchors.leftMargin: 0
anchors.topMargin: -26
anchors { left: parent.left; right: parent.right; top: statusBar.bottom; bottom: toolBar.top }

Text {
id: textSwitch
x: 282
y: 494
width: 57
height: 24
color: „#dbc6c6”
// text: qsTr(„text”)

text: qsTr(„Mbps”)
clip: false
opacity: 1
visible: true
smooth: false
z: 3

font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 18
}

Button {
id: button1
x: 252
y: 586
text: „change”
z: 4
pressed: true

onClicked: {

if (textFrame.text == qsTr(„Frame/Burst”))
{ textFrame.text=qsTr(„Mbps”)
ramka1.text=”1000″
b2bm1.text=”*******”
textMbps.text=qsTr(„Frame/Burst”)
textSwitch.text=qsTr(„Frames”)
} else { textFrame.text=qsTr(„Frame/Burst”)
ramka1.text=”2976191″
b2bm1.text=”****.***”
textMbps.text=qsTr(„Mbps”)
textSwitch.text=qsTr(„Mbps”)}

}
}

}

Text {
id: textFrame
x: 21
y: 69
width: 157
height: 28
color: „#db3a3a”
text: qsTr(„Frame/Burst”)
style: Text.Normal
font.family: „Bookman Old Style”
font.bold: true
font.pixelSize: 23
}

Text {
id: text4
x: 31
y: 26
color: „#a7ec1b”
text: qsTr(„Calculator Back to Back”)
font.bold: true
font.family: „GungsuhChe”
font.pixelSize: 23
}

Text {
id: text5
x: 109
y: 308
width: 142
height: 24
color: „#5e48c0”
text: qsTr(„Back to Back”)
wrapMode: Text.WrapAtWordBoundaryOrAnywhere
font.bold: true
font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 20
}

Text {
id: textMbps
x: 238
y: 342
width: 74
height: 25
color: „#5e48c0”
text: qsTr(„[Mbps]”)
verticalAlignment: Text.AlignTop
horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
smooth: false
styleColor: „#000000”
clip: false
wrapMode: Text.WordWrap
font.bold: true
font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 20
}

Text {
id: text8
x: 21
y: 430
width: 104
height: 26
color: „#5e48c0”
text: qsTr(„bufor [B]”)
font.bold: true
font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 22
}

TextField {
id: ramka1
x: 186
y: 54
width: 150
height: 50
text: „2976191”
scale: 1
clip: true
visible: true
smooth: false
opacity: 1
}

TextField {
id: mtu1
x: 230
y: 117
width: 106
height: 50
text: „64”
clip: true
scale: 1
}

TextField {
id: czas1
x: 230
y: 180
width: 106
height: 50
text: „2”
clip: true
}

Button {
id: oblicz1
x: 77
y: 484
width: 190
height: 42
text: „Calculate”
pressed: true
onClicked: {

if ( wybraneMTU1.selectedIndex !== -1 )
{ mtu1.text = qsTr(wybraneMTU1.model.get(wybraneMTU1.selectedIndex).name)
wybraneMTU1.selectedIndex=-1
}

if (textSwitch.text == qsTr(„Mbps”))
{  // oblicz Mbps
var b1=0;
b1 = qsTr(ramka1.text)*qsTr(mtu1.text)*qsTr(czas1.text);
bufor1.text=b1.toString();

var b2=0;
b2=((qsTr(ramka1.text)*8*8/(1000000*qsTr(pasmo1.text))/qsTr(czas1.text))+(qsTr(ramka1.text)*12*8/(1000000*qsTr(pasmo1.text))/qsTr(czas1.text))+(qsTr(ramka1.text)*qsTr(mtu1.text)*8/(1000000*qsTr(pasmo1.text))/qsTr(czas1.text)))*100;
b2bpr1.text=b2.toFixed(3).toString();

var b3=0;
b3=qsTr(pasmo1.text)*qsTr(b2bpr1.text)/100;
b2bm1.text=b3.toFixed(3).toString();

} else
{
// oblicz famki
var b4=0;
b4=100*qsTr(ramka1.text)/qsTr(pasmo1.text);
b2bpr1.text=b4.toFixed(3).toString();

var b5=0;
b5=((qsTr(ramka1.text)/qsTr(pasmo1.text))/((qsTr(mtu1.text)*8/qsTr(pasmo1.text)/1000000/qsTr(czas1.text))+(8*8/qsTr(pasmo1.text)/1000000/qsTr(czas1.text))+(12*8/qsTr(pasmo1.text)/1000000/qsTr(czas1.text))));

b2bm1.text=(b5).toFixed(0).toString();
var b6=0;
b6=qsTr(b2bm1.text);
b2bm1.text=(b5).toFixed(1).toString();
var b7=0;
b7=qsTr(b2bm1.text);
if ((b7-b6) >= 0.1) { b2bm1.text=(b5+1).toFixed(0).toString() } else
{ b2bm1.text=(b5).toFixed(0).toString() };

var b8=0;
b8=qsTr(b2bm1.text)*qsTr(mtu1.text)*qsTr(czas1.text);
bufor1.text=b8.toString();

}

}
}

TextInput {
id: bufor1
x: 147
y: 427
width: 189
height: 33
color: „#f9f4f4”
text: qsTr(„***********”)
horizontalAlignment: TextInput.AlignHCenter
clip: false
opacity: 0.380
cursorVisible: false
readOnly: true
font.bold: false
font.family: „Arial Black”
font.pixelSize: 24
}

TextField {
id: pasmo1
x: 230
y: 243
width: 106
height: 50
text: „1000”
clip: true
}

Text {
id: text9
x: 14
y: 553
width: 172
height: 17
color: „#4aaf0f”
text: qsTr(„© Leszek Gorzelnik , Kraków 2011”)
font.family: „Nyala”
font.italic: true
font.pixelSize: 14
}

Rectangle {
id: rectangle1
x: 11
y: 305
width: 339
height: 112
color: „#00aa1010”
radius: 22
z: 0
border.width: 8
smooth: false
visible: true
border.color: „#1719b7”
opacity: 0.380
clip: false
}

Text {
id: text10
x: 67
y: 342
width: 34
height: 27
color: „#5e48c0”
text: qsTr(„[%]”)
font.bold: true
font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 20
}

Text {
id: text11
x: 31
y: 4
color: „#ee1818”
text: qsTr(„RFC2544”)
font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 19
}

ToolBar {
id: toolBar
anchors.bottom: window.bottom
tools: ToolBarLayout {
id: toolBarLayout
ToolButton {
flat: true
iconSource: „toolbar-back”
onClicked: pageStack.depth <= 1 ? Qt.quit() : pageStack.pop()
}
}
}

Text {
id: text3
x: 22
y: 195
width: 207
height: 30
color: „#db3a3a”
text: qsTr(„time measur [s]”)
font.bold: true
wrapMode: Text.WrapAtWordBoundaryOrAnywhere
font.family: „Bookman Old Style”
font.pixelSize: 23
}

Text {
id: text6
x: 22
y: 256
width: 167
height: 28
color: „#db3a3a”
text: qsTr(„band [Mbps]”)
font.family: „Bookman Old Style”
font.bold: true
font.pixelSize: 23
}

TextInput {
id: b2bm1
x: 209
y: 371
width: 129
height: 33
color: „#fdfbfb”
text: qsTr(„****.***”)
z: 0
horizontalAlignment: TextInput.AlignHCenter
font.family: „Arial Black”
readOnly: true
opacity: 0.380
font.pixelSize: 24
}

TextInput {
id: b2bpr1
x: 30
y: 372
width: 108
height: 32
color: „#fffdfd”
text: qsTr(„***.***”)
z: 0
horizontalAlignment: TextInput.AlignHCenter
font.family: „Arial Black”
readOnly: true
opacity: 0.380
font.pixelSize: 24
}

SelectionListItem {
id: wyborMTU1
x: 22
y: 108
width: 209
height: 72
z: 6
subItemIndicator: true
opacity: 1
smooth: false
clip: false
title: „MTU”

subTitle: wybraneMTU1.selectedIndex >= 0
? wybraneMTU1.model.get(wybraneMTU1.selectedIndex).name
: „wybierz”

onClicked: { wybraneMTU1.open()

if ( wybraneMTU1.selectedIndex > -1) { mtu1.text = qsTr(wybraneMTU1.model.get(wybraneMTU1.selectedIndex).name)

}

}

SelectionDialog {
id: wybraneMTU1
x: 57
y: -37
clip: false
transformOrigin: Item.TopLeft
scale: 0.500
anchors.top: parent.top
anchors.topMargin: -37
smooth: false
status: 3
opacity: 1
visible: true
titleText: „Choose MTU”
selectedIndex: -1
model: ListModel {
ListElement { name: „64” }
ListElement { name: „68” }
ListElement { name: „72” }
ListElement { name: „128” }
ListElement { name: „256” }
ListElement { name: „512” }
ListElement { name: „578” }
ListElement { name: „1024” }
ListElement { name: „1280” }
ListElement { name: „1518” }
ListElement { name: „1522” }
ListElement { name: „1526” }
ListElement { name: „1550” }
ListElement { name: „1600” }
ListElement { name: „2000” }
ListElement { name: „9000” }
ListElement { name: „9212” }
ListElement { name: „9600” }

}

}

}

Component.onCompleted: {

pageStack.push(Qt.resolvedUrl(„MainPage.qml”))
}
}